Všechny novinky z rubriky Články

Vše, co potřebujete vědět o zateplení. Přehledně, na jednom místě, se štemplem od nejvyšší autority v oboru. Poctivě, nezávisle, objektivně.

2 min čtení

Zasedání Technických normalizačních komisí Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]

2 min čtení

Setkání vedení CZB s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dne 30.10.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se […]

3 min čtení

Technický výbor EAE. Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech […]

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni […]

4 min čtení

Systémy ETICS patří mezi výrobky, jejichž vlastnosti se ověřují podle harmonizované technické specifikace ve smyslu Nařízení EU 305/2011 (CPR). Z toho vyplývá, […]

6 min čtení

Cena tepla Zdroje energie nejsou nevyčerpatelné a jsou často v nestabilních oblastech světa – v současné době nelze předpokládat, že teplo bude levnější. Uvedené […]

Příprava podkladu je první fáze provádění zateplení pomocí ETICS. Přípravě by měl předcházet podrobný průzkum podkladu, což může být v praxi problém, pokud […]

1 min čtení

Zmíněný přehled je možné v aktuální podobě najít v sekci Pro odborníky/Dotační programy a odkaz k přímému stažení verze z července 2018 […]

10 min čtení

Uváděné úspory jsou dosažitelné úspory vyplývající z výpočtového porovnání měrné potřeby tepla na vytápění. Jedná se o potřebu vztaženou na 1 m² […]