Pomůcky

Zde najdete praktické pomůcky pro proces návrhu a realizace zateplení.

Technická pravidla CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty

Technická pravidla jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu realizace ETICS na stavbách, realizátorům ETICS, TDS, osobám provádějícím zkoušky na stavbách apod.

Platnost od 1.7.2022


Technická pravidla CZB 01-2020 Detaily vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS)

Pravidla jsou určena pracovníkům v oblasti přípravy a provádění vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (výrobcům ETICS a jejich součástí, projektantům, zhotovitelům ETICS, stavebníkům, osobám vykonávající stavební, autorský či technický dozor), pracovníkům státní správy a pracovníkům Energetických konzultačních a informačních středisek a v neposlední řadě i uživatelům ETICS.


Kalkulátor pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS

Tento kalkulátor navrhuje počet hmoždinek v ETICS podrobným výpočtem dle ČSN 73 2902:2020 na základě zvolených charakteristik objektu, tepelněizolačního materiálu a hmoždinky.