Parametry ETICS

ETICS je sestava průmyslově zhotovených výrobků (součástí), dodávaná výrobcem ETICS. Vedle parametrů samotných součástí existují parametry, které se sledují a ověřují pro celý systém ETICS (respektive jeho varianty).

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Evropská komise konečně citovala 28.10.2020 v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) EAD 040083-00-0404 pro ETICS s omítkou – External thermal insulation composite systems (ETICS) […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2020 Detaily vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS), určená pracovníkům v oblasti přípravy a provádění vnějších […]

4 min čtení

Systémy ETICS patří mezi výrobky, jejichž vlastnosti se ověřují podle harmonizované technické specifikace ve smyslu Nařízení EU 305/2011 (CPR). Z toho vyplývá, […]