Pro odborníky ve stavebnictví

Cech pro zateplování budov ČR vydává studie a výsledky zkoušek, odborné publikace. Podporuje časopis Tepelná ochrana budov, vytváří pomůcky pro projektanty a realizátory.