Setkání s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Dne 30.11.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se uskutečnilo setkání kolektivních členů Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Cílem setkání bylo seznámí se současnou situací ve stavebnictví, s výstupy z jednání Rady vlády pro veřejné investování, aktuálním stavem v současnosti projednávané stavební legislativy a aktivitami Svazu v oblasti zajištění pracovních sil.

Cech pro zateplování budov ČR, z.s. zastupoval Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., který v rámci diskuze prezentoval náměty a doporučení k činnosti v oblasti zateplování budov. Za důležitá témata považujeme např. připravovaný Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, plánování podpůrných a dotačních programů v oblasti snižování energetické náročnosti budov v ČR, cirkulární ekonomika atd.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

Technický výbor EAE. Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech […]

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]