Cech předkládá návrhy a doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Setkání vedení CZB s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Dne 30.10.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se uskutečnilo setkání kolektivních členů Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR. Cílem setkání bylo seznámí se současnou situací ve stavebnictví, s výstupy z jednání Rady vlády pro veřejné investování, aktuálním stavem v současnosti projednávané stavební legislativy a aktivitami Svazu v oblasti zajištění pracovních sil.

Cech pro zateplování budov ČR, z.s. zastupoval Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D., který v rámci diskuze prezentoval náměty a doporučení k činnosti v oblasti zateplování budov. Za důležitá témata považujeme např. připravovaný Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, plánování podpůrných a dotačních programů v oblasti snižování energetické náročnosti budov v ČR, cirkulární ekonomika atd.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 10.1.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován dlouho očekávaný Zákon č.3 /2020 Sb. ze dne 11.12.2019, kterým se mění Zákon č. 406/2000 […]

2 min čtení

Zasedání Technických normalizačních komisí Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]

3 min čtení

Technický výbor EAE. Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech […]