CZB vstupuje do přípravy evropské normy pro ETICS

Technický výbor EAE.

Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech ředitele EAE pana R. Paskera a předsedy technického výboru EAE pana F. Tedeschi byla na programu především diskuze k připravované normě na ETICS prEN 17237, tj. k poslednímu znění 2019-09 a to především k její části 1. (z časových důvodů ), která se týká předmětu normy a jejího vymezení. Následně byli členové EAE vyzváni ke zpracování a zaslání připomínek k tomuto návrhu, a to v co nejkratším termínu. Z dalších témat byl diskutován stav převedení ETAG 004 na EAD, tj. tzv. verze 00 s tím, že znění má zapracovány připomínky a je schválené. Čeká se na zveřejnění v Evropském věstníku (OJEU). Termín neuveden. Dále byl diskutován stav rozpracovaných evropských dokumentů, týkajících se problematiky požární bezpečnosti a problematiky TiO2.

Termín dalšího Technického výboru bude členům oznámen dodatečně.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 10.1.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován dlouho očekávaný Zákon č.3 /2020 Sb. ze dne 11.12.2019, kterým se mění Zákon č. 406/2000 […]

2 min čtení

Zasedání Technických normalizačních komisí Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]

2 min čtení

Setkání vedení CZB s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dne 30.10.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se […]