CZB vstupuje do přípravy evropské normy pro ETICS

Technický výbor EAE.

Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech ředitele EAE pana R. Paskera a předsedy technického výboru EAE pana F. Tedeschi byla na programu především diskuze k připravované normě na ETICS prEN 17237, tj. k poslednímu znění 2019-09 a to především k její části 1. (z časových důvodů ), která se týká předmětu normy a jejího vymezení. Následně byli členové EAE vyzváni ke zpracování a zaslání připomínek k tomuto návrhu, a to v co nejkratším termínu. Z dalších témat byl diskutován stav převedení ETAG 004 na EAD, tj. tzv. verze 00 s tím, že znění má zapracovány připomínky a je schválené. Čeká se na zveřejnění v Evropském věstníku (OJEU). Termín neuveden. Dále byl diskutován stav rozpracovaných evropských dokumentů, týkajících se problematiky požární bezpečnosti a problematiky TiO2.

Termín dalšího Technického výboru bude členům oznámen dodatečně.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

24. světový odborný veletrh pro stavební materiály, systémy a architekturu Mnichov, 17. – 22.4. 2023 V tomto roce bude veletrh stavebních materiálů […]

1 min čtení

Dne 16. března 2023 proběhla Členská schůze Cechu v Kongresovém centru Průhonice. Přítomní zhodnotili hospodaření za r. 2022. ČS přijala nového přidruženého […]

1 min čtení

Dne 24.11.2022 proběhla členská schůze Cechu, konaná v Kongresovém centru Průhonice. Členská schůze zhodnotila výsledky hospodaření Cechu za období 01-09 r.2022.Velice kladně […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]