Technický výbor EAE.

Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech ředitele EAE pana R. Paskera a předsedy technického výboru EAE pana F. Tedeschi byla na programu především diskuze k připravované normě na ETICS prEN 17237, tj. k poslednímu znění 2019-09 a to především k její části 1. (z časových důvodů ), která se týká předmětu normy a jejího vymezení. Následně byli členové EAE vyzváni ke zpracování a zaslání připomínek k tomuto návrhu, a to v co nejkratším termínu. Z dalších témat byl diskutován stav převedení ETAG 004 na EAD, tj. tzv. verze 00 s tím, že znění má zapracovány připomínky a je schválené. Čeká se na zveřejnění v Evropském věstníku (OJEU). Termín neuveden. Dále byl diskutován stav rozpracovaných evropských dokumentů, týkajících se problematiky požární bezpečnosti a problematiky TiO2.

Termín dalšího Technického výboru bude členům oznámen dodatečně.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

2 min čtení

Setkání s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dne 30.11.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se uskutečnilo setkání […]

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]