Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. května 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“. Předmětem revize je posunutí data ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně). Z odborného hlediska je předmětem revize úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem“.

Více informací je na výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]

1 min čtení

CZB

Členská schůze CZB V březnu letošního roku proběhla členská schůze Cechu v Kongresovém centru Průhonice. Členové zhodnotili činnost za rok 2018 a odsouhlasili dodatek […]