Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. května 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“. Předmětem revize je posunutí data ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně). Z odborného hlediska je předmětem revize úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem“.

Více informací je na výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

2 min čtení

Dne 11.listopadu 2021 proběhla v Kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu. Tato schůze byla volební, kdy po proběhlém tříletém volebním období došlo […]

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]