CZB je aktivní i v Technických normalizačních komisích

Zasedání Technických normalizačních komisí

Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy TNK 27 a předsedů jednotlivých subkomisí, jednalo o normách ČSN a normalizačních dokumentech CEN schválených v posledním období a rozpracovaných úkolech na normách ČSN. Cech pro zateplování budov jako subjekt sdružující experty, výrobce komponentů ETICS a výrobce ETICS má své nové zastoupení Ing. Vladimírem Vymětalíkem, Ph.D., který v TNK 27 nahradil Ing. Milana Machatku, CSc.

Ve stejný den se konalo i zasedání TNK 43 „Stavební tepelná technika“, kterého hlavní náplní bylo řešení a vypořádání připomínek k 1. Návrhu nového znění normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Byly projednány hlavní okruhy připomínek jako souč. prostupu tepla konstrukcí, temperované prostory, povrchové teploty u výplní otvorů, souč. prostupu tepla u malých okenních konstrukcí, dotyk. teploty podlah a další, s tím, že v 02/2020 bude předložen 2. návrh této ČSN k dalšímu připomínkování. Dále byly představeny i normy ČSN nově schválené v posledním období, návrh plánu činnosti TNK pro další období, termíny dopracování dalších částí ČSN 73 0540 a jiné. Cech pro zateplování budov zastupuje v této TNK Ing. Pavel Svoboda, předseda představenstva.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

1 min čtení

Dne 17.3.2022 proběhla v Kongresovém centru Průhonice Členská schůze Cechu. ČS zhodnotila výsledky a plnění úkolů za rok 2021. Ve svém vystoupení […]

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]