CZB je aktivní i v Technických normalizačních komisích

Zasedání Technických normalizačních komisí

Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy TNK 27 a předsedů jednotlivých subkomisí, jednalo o normách ČSN a normalizačních dokumentech CEN schválených v posledním období a rozpracovaných úkolech na normách ČSN. Cech pro zateplování budov jako subjekt sdružující experty, výrobce komponentů ETICS a výrobce ETICS má své nové zastoupení Ing. Vladimírem Vymětalíkem, Ph.D., který v TNK 27 nahradil Ing. Milana Machatku, CSc.

Ve stejný den se konalo i zasedání TNK 43 „Stavební tepelná technika“, kterého hlavní náplní bylo řešení a vypořádání připomínek k 1. Návrhu nového znění normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Byly projednány hlavní okruhy připomínek jako souč. prostupu tepla konstrukcí, temperované prostory, povrchové teploty u výplní otvorů, souč. prostupu tepla u malých okenních konstrukcí, dotyk. teploty podlah a další, s tím, že v 02/2020 bude předložen 2. návrh této ČSN k dalšímu připomínkování. Dále byly představeny i normy ČSN nově schválené v posledním období, návrh plánu činnosti TNK pro další období, termíny dopracování dalších částí ČSN 73 0540 a jiné. Cech pro zateplování budov zastupuje v této TNK Ing. Pavel Svoboda, předseda představenstva.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 10.1.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován dlouho očekávaný Zákon č.3 /2020 Sb. ze dne 11.12.2019, kterým se mění Zákon č. 406/2000 […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]

2 min čtení

Setkání vedení CZB s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Dne 30.10.2019 v Restaurantu Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Praha 1 se […]

3 min čtení

Technický výbor EAE. Dne 11.10.2019 se předseda CZB, P. Svoboda, zúčastnil jednání Technického výboru EAE (Technical Commitee) ve Vídni. Po úvodních slovech […]