CZB je aktivní i v Technických normalizačních komisích

Zasedání Technických normalizačních komisí

Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy TNK 27 a předsedů jednotlivých subkomisí, jednalo o normách ČSN a normalizačních dokumentech CEN schválených v posledním období a rozpracovaných úkolech na normách ČSN. Cech pro zateplování budov jako subjekt sdružující experty, výrobce komponentů ETICS a výrobce ETICS má své nové zastoupení Ing. Vladimírem Vymětalíkem, Ph.D., který v TNK 27 nahradil Ing. Milana Machatku, CSc.

Ve stejný den se konalo i zasedání TNK 43 „Stavební tepelná technika“, kterého hlavní náplní bylo řešení a vypořádání připomínek k 1. Návrhu nového znění normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Byly projednány hlavní okruhy připomínek jako souč. prostupu tepla konstrukcí, temperované prostory, povrchové teploty u výplní otvorů, souč. prostupu tepla u malých okenních konstrukcí, dotyk. teploty podlah a další, s tím, že v 02/2020 bude předložen 2. návrh této ČSN k dalšímu připomínkování. Dále byly představeny i normy ČSN nově schválené v posledním období, návrh plánu činnosti TNK pro další období, termíny dopracování dalších částí ČSN 73 0540 a jiné. Cech pro zateplování budov zastupuje v této TNK Ing. Pavel Svoboda, předseda představenstva.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

4 min čtení

CZB byla dne 5.5.2020 Hospodářskou komorou České republiky udělena kvalifikovaná autorizace v oboru 2.452 „Zateplování budov“.

V dubnu tohoto roku vydal německý cech pro izolační systémy, omítky a malty (VDPM) informační list zaměřený na způsoby spolehlivého upevnění různých vnějších […]

8 min čtení

V odkazu níže najdete dopis předsedy ČKAIT předsedovi vlády ČR týkající se předpokládaných problémů v sektoru stavebnictví po ukončení nouzového stavu a požadovaných […]

1 min čtení

V důsledku výskytu pandemie SARS CoV-2 a následné složité situace jak na území ČR, tak v okolních zemích EU, bylo rozhodnuto o zrušení této […]