Lidé v Cechu pro zateplování budov

CZB a jeho jednotlivé skupiny si volí své zástupce, kteří se podílí na řízení CZB a provádějí činnosti na základě delegovaných funkcí.

Představenstvo cechu

Ing. Pavel Svoboda

předseda představenstva CZB

Svoboda S-THERMA

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.

místopředseda představenstva CZB

MALPEX s.r.o.

Mgr. Jiří Půlpytel

člen představenstva CZB

Master Builders Solution CZ s.r.o.

Ing. Ivan Řehoř

člen představenstva CZB

MCT-RR, spol. s.r.o.

Miroslav Trojan, DiS.

člen představenstva CZB

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Weber

Ing. Jan Dvořák

člen představenstva CZB

EJOT CZ, s.r.o.

Kancelář cechu

Ing. Bohumil Straširybka

tajemník CZB

Kontrolní komise

Ing. Milan Novák

předseda kontrolní komise

MAMUT - THERM PRO s.r.o.

Filip Fránek

člen kontrolní komise

fischer international s.r.o.

Ing. Martin Hladůvka

člen kontrolní komise

Mistral Paints s.r.o.

Mluvčí profesních skupin

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.

Skupina výrobců

MALPEX s.r.o.

Ing. Ivan Řehoř

Skupina expertů

MCT-RR, spol. s.r.o.

Ing. Jan Dvořák

Skupina přidružených členů

EJOT CZ, s.r.o.