Příklady úspor při zateplení rodinného domu

Publikace "Zateplování rodinných domů", kterou zpracovali experti CZB, přináší výsledky výpočtového stanovení úspor, kterých lze dosáhnout zateplením rodinného domu pomocí ETICS.

Uváděné úspory jsou dosažitelné úspory vyplývající z výpočtového porovnání měrné potřeby tepla na vytápění. Jedná se o potřebu vztaženou na 1 m² celkové podlahové plochy vymezené vnějšími povrchy stěn (přesněji tzv. energeticky vztažné plochy) za rok, při převládajících klimatických a typických uživatelských podmínkách. Při výpočtu je porovnávána potřeba u domů se zateplenými a nezateplenými stěnami a to bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdrojů tepla.

Z vývoje požadavků na tepelně izolační vlastnosti vnějších stěn (obr.1) vyplývají pro výpočtová porovnávání níže uvedená časová období. V příslušném časovém období se vnější stěny berou vždy v úvahu v takové skladbě a provedení, které odpovídá provedení typickému pro toto období. Ke každému období byla přiřazena  potřebná minimální tloušťka dosud nejpoužívanějších výrobků pro tepelně izolační vrstvu ETICS (EPS, MW).

  • Období dvacátého století do počátku šedesátých let – započítaná tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 140 mm
  • Období od počátku šedesátých do počátku osmdesátých let – započítaná tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 130 mm
  • Období od počátku osmdesátých do počátku devadesátých let – započítaná tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 120 mm

Výpočtové porovnání je založeno na zateplení stěn na úroveň současnou normou doporučených požadavků, což jsou minimální požadavky, které se akceptují i v současných souvisejících předpisech. Z těchto důvodů se u novějších domů, které mají již lepší tepelně izolační vlastnosti vnějších stěn započítávají v porovnání vždy menší tloušťky tepelně izolační vrstvy. Výpočtové potřeby tepla po zateplení mohou být logicky ještě nižší v případech větších tlouštěk tepelně izolační vrstvy ETICS, ale výrazně potom především v případech kombinace zateplení stěn s ostatními vhodnými opatřeními (např. výměna oken a dveří, zateplení střechy, stropu pod půdou a nad sklepy).

Uváděná snížení měrné potřeby tepla na vytápění jsou snížení výpočtová, která vzhledem k obecnému charakteru provedeného porovnání nemohou zohledňovat odlišnosti u jednotlivých domů. Jsou to údaje orientační sloužící k získání základního přehledu.

6.1 Domy z období dvacátého století do počátku šedesátých let (tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 140 mm)

Typ 1 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím,  celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

 

Snížení potřeby tepla na vytápění o 35 %

 

Typ 2 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím,  nepodsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 37 %

 

Typ 3 – Rodinný dům mírně nadprůměrné velikosti a dispozičního řešení (např. rodinná vila stavitele), samostatně stojící, se dvěma nadzemním obytnými podlažími, celoplošně podsklepená, s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou
střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 46 %

 

Typ 4 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, stojící v řadové zástavbě s jedním nadzemním obytným podlažím, celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 21%

 

6.2 Domy z období od počátku šedesátých do počátku osmdesátých let (tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 130 mm)

Typ 1 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 28 %

 

Typ 2 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, se dvěma nadzemními obytnými podlažími, celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 37 %

 

Typ 3 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, nepodsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 26 %

 

Typ 4 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, podsklepený a s vytápěným a obývaným podkrovím pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 32 %

 

Typ 5 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, stojící v řadové zástavbě, nepodsklepený, s plochou střechou a se dvěma nadzemními obytnými podlažími

Snížení potřeby tepla na vytápění o 15 %

 

6.3 Domy z období od počátku osmdesátých do počátku devadesátých let (tloušťka tepelně izolační vrstvy ETICS 120 mm)

Typ 1 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 26 %

 

Typ 2 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, se dvěmanadzemními obytnými podlažími, celoplošně podsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střech

Snížení potřeby tepla na vytápění o 34 %

 

Typ 3 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, nepodsklepený a s nevytápěným a neobývaným půdním prostorem pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 26 %

 

Typ 4 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, samostatně stojící, s jedním nadzemním obytným podlažím, podsklepený a s vytápěným a obývaným podkrovím pod šikmou střechou

Snížení potřeby tepla na vytápění o 27 %

 

Typ 5 – Rodinný dům průměrné velikosti a dispozičního řešení, stojící v řadové zástavbě, nepodsklepený , s plochou střechou a se dvěma nadzemními obytnými podlažími

Snížení potřeby tepla na vytápění o 15 %

 

Převzato z publikace CZB „Zateplování rodinných domů – úspory energie a zlepšení životního prostředí“ – viz sekci Publikace.

Sdílej článek

Publikace

Nejnovější publikace vydané Cechem

 

  • Základy řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810:2016
  • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
  • Zateplování rodinných domů – úspora energie a zlepšení životního prostředí
všechny Publikace

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

5th European ETICS Forum 2021 se bude konat formou on-line konference a bude zahájeno 16. září 2021 v 14.00. Účast na konferenci […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]

2 min čtení

Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních […]