Kvalita

Kdo by nechtěl kvalitní zateplení? Je pro to ale třeba něco udělat. Víme a poradíme – nezávisle a objektivně.

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2020 Detaily vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS), určená pracovníkům v oblasti přípravy a provádění vnějších […]

Příprava podkladu je první fáze provádění zateplení pomocí ETICS. Přípravě by měl předcházet podrobný průzkum podkladu, což může být v praxi problém, pokud […]

Silný vítr způsobil škody v řádu miliard korun a vedle problémů, které známe z médií, také otestovala zateplené fasády. Bezpečnost zateplení je jednou z hlavních […]