Ověřování, základ důvěry

Podle legislativy mohou být pro zateplení pomocí ETICS použity pouze systémy ověřené nezávislou osobou. CZB má své zástupce v odborných komisích, které připravují předpisy a normy (národní i evropské).

Parametry, kvalita, životnost

Má-li ETICS splnit očekávání investora, musí mít dostatečnou životnost s minimální údržbou. Historické údaje a zkušenost ukazují, že při správném provedení zateplení to není problém. Je ale třeba stanovit jasná pravidla, která musí být dodržena, aby ETICS splnil očekávání.

ETICS se ověřuje zákonným ověřováním.

Kromě toho Cech zavedl osvědčování ETICS a jeho vybraných součástí podle  požadavků  Kvalitativní třídy A. Systémy v kvalitativní třídě A dávají větší jistotu pro dosažení dlouhodobé funkčnosti a životnosti.

CZB inicioval a spolupracoval při zavádění osvědčování odborné způsobilosti k provádění ETICS v TZÚS Praha, s.p.