Materiály

Vše, co potřebujete vědět o materiálech pro zateplení. Přehledně, na jednom místě.

Pro autorizované osoby je v profesním informačním systému ČKAIT – Profesis k dispozici pomůcka pro navrhování ETICS „TP 1.8.9 NAVRHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH […]