Osvědčování odborné způsobilosti firem k provádění ETICS

Kvalita realizace má rozhodující vliv na funkčnost a životnost zateplení. Společným úsilím Cechu a TZÚS Praha, s.p. vznikl systém Osvědčování odborné způsobilosti firem provádějících zateplení pomocí ETICS.

Osvědčování odborné způsobilosti firem k provádění ETICS

CZB stál jako odborný garant u zrodu tohoto systému osvědčování.  První tři osvědčené firmy byly členy CZB v rámci pilotního projektu, který dal vzniknout systému pro ověření odbornosti a kvality při zateplování pomocí ETICS.

Osvědčení o odborné způsobilosti je tak další pomůckou pro investora při hledání kvalitního dodavatele zateplení.

Na stránkách TZÚS Praha, s.p., jsou uvedeny další informace a podmínky a také aktuální registr osvědčených realizačních firem.