Stavba a příprava

Čeká vás stavba, rekonstrukce nebo revitalizace? Doporučujeme profesionální přístup a to už od začátku.

Příprava podkladu je první fáze provádění zateplení pomocí ETICS. Přípravě by měl předcházet podrobný průzkum podkladu, což může být v praxi problém, pokud […]

Silný vítr způsobil škody v řádu miliard korun a vedle problémů, které známe z médií, také otestovala zateplené fasády. Bezpečnost zateplení je jednou z hlavních […]

Pro autorizované osoby je v profesním informačním systému ČKAIT – Profesis k dispozici pomůcka pro navrhování ETICS „TP 1.8.9 NAVRHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH […]

4 min čtení

„Životnost prováděného zateplení vnějších stěn je krátká.“ Podrobným sledováním nejčastěji prováděného zateplení vnějších stěn (tj. vnějším tepelně izolační kontaktním systémem – ETICS) […]

Cech pro zateplování budov ČR, z.s. v součinnosti s PAVUS a.s. vydal novou publikaci, věnující se problematice ETICS v kontextu revize požárně bezpečnostní normy Základy řešení […]