Publikace o navrhování ETICS pro odbornou veřejnost

Pro autorizované osoby je v profesním informačním systému ČKAIT – Profesis k dispozici pomůcka pro navrhování ETICS „TP 1.8.9 NAVRHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KONTAKTNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)“.

Jedná se o dokument, který vykrývá nedostatečné normativní pokrytí fáze návrhu ETICS. Navrhování se doposud mírně dotkla norma ČSN 732901, která je ale zaměřena zejména provádění ETICS.

Praxe ukazuje, že navrhování ETICS má zásadní vliv na jeho následný výběr a realizaci. Při navrhování zateplení pomocí ETICS se neřeší pouze záležitosti související s tepelnou technikou, ale mnoho dalších, např.:

– statika nosné konstrukce (průzkum podkladu, jeho sanace před provedením zateplení)

– požární bezpečnost ETICS

– mechanická odolnost ETICS (stupeň odolnosti poškození, zejména od lidské činnosti)

– vzduchová neprůzvučnost stěny (vliv ETICS je obvykle marginální, ale musí být zohledněn)

– bezpečnost ETICS (návrh lepení a zejména posouzení únosnosti hmoždinek)

– výskyt řas na ETICS atd.

Publikace obsahuje souvisící základní pojmy, přehled hlavních souvisících norem a předpisů, informace k souvisícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a hlavní legislativní podmínky pro uvádění ETICS na trh. Poskytuje přehled relevantních bodů návrhu a odkazuje na další dokumenty, které slouží k detailnímu řešení. Shrnuje všechny důležité zásady a díky tomu poskytuje komplexní přehled, díky kterému by projektant neměl opomenout žádný důležitý aspekt návrhu ETICS.

Dokument zpracovali členové CZB Ing. Milan Machatka, CSc. a Ing. Pavel Svoboda ve spolupráci s Radou pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Je k dispozici ke stažení autorizovaným osobám, které mají přístup do systému Profesis.

Sdílej článek

Publikace

Nejnovější publikace vydané Cechem

 

  • Základy řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810:2016
  • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
  • Zateplování rodinných domů – úspora energie a zlepšení životního prostředí
všechny Publikace

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni […]