Publikace o navrhování ETICS pro odbornou veřejnost

Pro autorizované osoby je v profesním informačním systému ČKAIT – Profesis k dispozici pomůcka pro navrhování ETICS „TP 1.8.9 NAVRHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH KONTAKTNÍCH SYSTÉMŮ (ETICS)“.

Jedná se o dokument, který vykrývá nedostatečné normativní pokrytí fáze návrhu ETICS. Navrhování se doposud mírně dotkla norma ČSN 732901, která je ale zaměřena zejména provádění ETICS.

Praxe ukazuje, že navrhování ETICS má zásadní vliv na jeho následný výběr a realizaci. Při navrhování zateplení pomocí ETICS se neřeší pouze záležitosti související s tepelnou technikou, ale mnoho dalších, např.:

– statika nosné konstrukce (průzkum podkladu, jeho sanace před provedením zateplení)

– požární bezpečnost ETICS

– mechanická odolnost ETICS (stupeň odolnosti poškození, zejména od lidské činnosti)

– vzduchová neprůzvučnost stěny (vliv ETICS je obvykle marginální, ale musí být zohledněn)

– bezpečnost ETICS (návrh lepení a zejména posouzení únosnosti hmoždinek)

– výskyt řas na ETICS atd.

Publikace obsahuje souvisící základní pojmy, přehled hlavních souvisících norem a předpisů, informace k souvisícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a hlavní legislativní podmínky pro uvádění ETICS na trh. Poskytuje přehled relevantních bodů návrhu a odkazuje na další dokumenty, které slouží k detailnímu řešení. Shrnuje všechny důležité zásady a díky tomu poskytuje komplexní přehled, díky kterému by projektant neměl opomenout žádný důležitý aspekt návrhu ETICS.

Dokument zpracovali členové CZB Ing. Milan Machatka, CSc. a Ing. Pavel Svoboda ve spolupráci s Radou pro podporu rozvoje profese ČKAIT. Je k dispozici ke stažení autorizovaným osobám, které mají přístup do systému Profesis.

Sdílej článek

Publikace

Nejnovější publikace vydané Cechem

 

  • Základy řešení zateplení objektů pro navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 730810:2016
  • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
  • Zateplování rodinných domů – úspora energie a zlepšení životního prostředí
všechny Publikace

Další zajímavé články z rubriky

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

1 min čtení

Dne 17.3.2022 proběhla v Kongresovém centru Průhonice Členská schůze Cechu. ČS zhodnotila výsledky a plnění úkolů za rok 2021. Ve svém vystoupení […]

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]