Nepravdy o zateplování vnějších stěn

Zateplování provází mýty a nepravdy, které nemají racionální odůvodnění. Přesto se předávají (zejména mezi laiky) a vedou k chybným postupů při obnově a revitalizaci domů. Představme si nejčastější z těchto tradičních nepravd o zateplování stěn.

„Životnost prováděného zateplení vnějších stěn je krátká.“

Podrobným sledováním nejčastěji prováděného zateplení vnějších stěn (tj. vnějším tepelně izolační kontaktním systémem – ETICS) bylo prokázáno, že tento, dobře navržený a provedený systém, vykazuje dlouhodobou životnost. Sledovaná zateplení pomocí ETICS jsou i po více než čtyřiceti letech prakticky bez závad. Všechna tato sledovaná zateplení byla nejméně jednou opatřena  udržovacím nátěrem na svém povrchu, jehož provedení se v současnosti doporučuje po 15 až 20 letech. Ještě delší životnost nebylo možné prokázat vzhledem k tomu, že zateplováním pomocí ETICS se v Evropě ve větší míře začalo až v sedmdesátých letech minulého století a starší sledovaná zateplení nejsou tedy k dispozici.

 

„Stěna zateplená vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem ETICS nedýchá.“

Provedení vnějšího zateplení pomocí ETICS nemá na tzv. dýchání vnitřního povrchu stěny vliv. Vnitřní povrchové vrstvy stěny nejsou provedením ETICS ovlivňovány v „dýchání“, tj. v pohlcování vzdušné vlhkosti a v jejím následném uvolňování. Nutná a předepsaná výměna vzduchu v budovách se zajišťuje vždy přirozeným nebo nuceným větráním bez ohledu na skutečnost zda je, nebo není provedeno zateplení pomocí ETICS.

 

„Zateplená vnější stěna pomocí ETICS zhoršuje kvalitu vzduchu v budově.“

Kvalita vzduchu v budově je zhoršována nedostatečnou výměnou vzduchu – nikoliv vnějším zateplením stěny. Nedostatečná výměna vzduchu je zapříčiňována nedodržováním požadavků při přirozeném nebo nuceném větrání.

 

„Zateplení vnější stěny pomocí ETICS je příčinou vzniku a růstu plísní na jejím vnitřním povrchu.“

Opak je pravda. Zateplení stěny žádoucím způsobem zvyšuje v otopném období teplotu jejího vnitřního povrchu. Omezuje tak zvyšování relativní vlhkosti vzduchu v okolí stěny nebo i srážení vlhkosti ze vzduchu na povrchu stěny. Přítomnost nadměrné vlhkosti na povrchu stěny nebo v jeho těsné blízkosti je základní podmínkou pro vznik a růst plísní.

 

„Prostup vodních par zateplenou stěnou v otopném období z interiéru je ovlivněn pouze materiálovým druhem tepelně izolační vrstvy ETICS.“

Jen samotná, sebepropustnější tepelně izolační vrstva zateplení nezaručuje vždy splnění požadovaných podmínek pro prostup vodních par zateplenou stěnou. Důležité jsou i vnější vrstvy nanesené na tepelně izolační vrstvě ETICS, které mohou, a někdy i zásadně, ovlivnit prostup vodních par. Prostup vodních par tak závisí jak na skladbě stěny, tak na skladbě celého ETICS.

 

„ETICS se zajistí „nejvýhodnějším“ nákupem jednotlivých součástí od různých dodavatelů.“

ETICS je výrobek, u kterého jeho výrobce předepisuje jednotlivé systémové součásti. Výrobce je také za celý systém odpovědný. Před uvedením ETICS na trh musí ETICS projít odpovídajícím ověřováním. Nákup nesystémových součástí ETICS a jejich použití při zateplování může v konečném důsledku způsobovat vady a to i v případě, že jednotlivé nakoupené součásti samy o sobě vykazují výborné vlastnosti. Pokud se provede zateplení ze součástí neodpovídajících těm, které předepsal výrobce ETICS, nevztahuje se na takovéto zateplení z jeho strany záruka.

 

Převzato z publikace CZB „Zateplování rodinných domů – úspory energie a zlepšení životního prostředí“ – viz sekci Publikace.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 14.2.2020 se zúčastnil zástupce CZB Ing. Pavel Svoboda, jako člen rady pro certifikaci, zasedání Rady pro certifikaci při TZÚS Praha, s.p. […]

1 min čtení

Dne 10.1.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován dlouho očekávaný Zákon č.3 /2020 Sb. ze dne 11.12.2019, kterým se mění Zákon č. 406/2000 […]

2 min čtení

Zasedání Technických normalizačních komisí Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]