Dovolujeme si Vás pozvat na první mezinárodní konferenci o ETICS, kterou pořádá Cech pro zateplování budov ČR a Združenie pre zatepľovanie budov.

Termín konání: 25. 9. – 26.9. 2024
Místo konání: hotel Atlantis Brno – Brána 177 (u Brněnské přehrady)

Jedná se o mezinárodní konferenci věnující se speciálně problematice ETICS, tj. vnějším kontaktním zateplovacím systémům. Na konferenci vystoupí jak zástupci státní správy ČR, tak odborníci a specialisté ze zkušeben a certifikačních orgánů ČR a SR, dále tuzemští a zahraniční odborníci profesních sdružení pro ETICS.

Konference je rozdělena do čtyřech odborných bloků, kde hlavními tématy budou:
– úloha ETICS při snižování energetické náročnosti budov,
– ETICS jako základní nástroj v dotačních programech pro renovace budov,
– mechanicko-fyzikální a stabilitní vlastnosti ETICS,
– požární bezpečnost ETICS,
– národní a evropské předpisy a dokumenty pro ETICS,
– ETICS v praxi – návrh a příprava, provádění, dodržování systémovosti a údržba, včetně zesílení tepelné izolace stávajícího ETICS.

Konference je určena pro projektanty, stavební dozory, akademiky a studenty, realizační
firmy, investory, vlastníky a správce budov a také pro všechny zájemce o technologii vnějšího
kontaktního zateplení ETICS.

Odborným garantem konference je Cech pro zateplování budov ČR, jako držitel Osvědčení o autorizaci v oboru ZATEPLOVÁNÍ BUDOV vydaného HK ČR.

Vstupné na konferenci: 2900,- Kč/os. (včetně občerstvení a obědů)
Společenský večer s rautem : 1500,- Kč/os.
Členové ČKAIT: 2500,- Kč/os (včetně občerstvení a obědů)
Studenti: vstup zdarma (přednášky + občerstvení)

Konference je zahrnuta do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocena 2 body.

Registrace na konferenci:

(více informací na tel. č.: +420 602 386 684 nebo na e-mailu info@agcontour.cz)

Těšíme se na Vaši účast

EFEKTIVITA, KOMFORT A UDRŽITELNOST S ETICS

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Tato vyhláška, kterou MMR zpracovalo, začne platit od 1. 7. 2024. Jedná se o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který uvádí požadavky […]

2 min čtení

Krátce o Cechu pro zateplování budov v dubnovém čísle časopisu Hospodářské komory ČR.

2 min čtení

Ve dnech 9. a 10. května 2024 se konal 10. ročník mezinárodní konference zaměřené na ETICS v Polském městě Znin v krásném areálu bývalého […]

2 min čtení

V tomto období schválila vláda návrh novely nařízení vlády NV 163/2002 Sb.  o stavebních výrobcích. Ve smyslu této novely musí být potom u stavebního výrobku uvedeny […]