Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních pozměňovacích návrhů, kdy jedním z nich bylo i odložení účinnosti zákona o 1 rok. Účinnost nového zákona o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech je tak stanovena na 1.1.2021, kdy v současnosti tyto zákony jsou předloženy k podpisu prezidentem republiky. Nový zákon zavede např. postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, ze současných 500,- Kč/tuna uloženého komunál. odpadu, na 800,- Kč/tuna v r. 2021 a postupně až na 1850,- Kč/tuna v r.2029, s cílem účinně nastartovat recyklační procesy. Také posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů a to ze současného roku 2024 na r. 2030.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

1 min čtení

Dne 17.3.2022 proběhla v Kongresovém centru Průhonice Členská schůze Cechu. ČS zhodnotila výsledky a plnění úkolů za rok 2021. Ve svém vystoupení […]

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]