Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních pozměňovacích návrhů, kdy jedním z nich bylo i odložení účinnosti zákona o 1 rok. Účinnost nového zákona o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech je tak stanovena na 1.1.2021, kdy v současnosti tyto zákony jsou předloženy k podpisu prezidentem republiky. Nový zákon zavede např. postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, ze současných 500,- Kč/tuna uloženého komunál. odpadu, na 800,- Kč/tuna v r. 2021 a postupně až na 1850,- Kč/tuna v r.2029, s cílem účinně nastartovat recyklační procesy. Také posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů a to ze současného roku 2024 na r. 2030.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

2 min čtení

Dne 11.listopadu 2021 proběhla v Kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu. Tato schůze byla volební, kdy po proběhlém tříletém volebním období došlo […]

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]