Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních pozměňovacích návrhů, kdy jedním z nich bylo i odložení účinnosti zákona o 1 rok. Účinnost nového zákona o odpadech, výrobcích s ukončenou životností a novely zákona o obalech je tak stanovena na 1.1.2021, kdy v současnosti tyto zákony jsou předloženy k podpisu prezidentem republiky. Nový zákon zavede např. postupné zvyšování poplatku za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, ze současných 500,- Kč/tuna uloženého komunál. odpadu, na 800,- Kč/tuna v r. 2021 a postupně až na 1850,- Kč/tuna v r.2029, s cílem účinně nastartovat recyklační procesy. Také posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů a to ze současného roku 2024 na r. 2030.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 24.11.2022 proběhla členská schůze Cechu, konaná v Kongresovém centru Průhonice. Členská schůze zhodnotila výsledky hospodaření Cechu za období 01-09 r.2022.Velice kladně […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]