Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu

Tato vyhláška, kterou MMR zpracovalo, začne platit od 1. 7. 2024. Jedná se o prováděcí předpis nového stavebního zákona, který uvádí požadavky na vymezování pozemků, umísťování staveb a technické požadavky na stavby. Došlo k některým zjednodušením (např. byl vypuštěn požadavek na proslunění, byly sníženy nároky na parkovací místa, došlo ke změnám v oblasti zřizování výtahů u staveb bytových domů,…), a také obce si budou moct upravit požadavky na vymezování pozemků nebo umísťování staveb a vlastní městské předpisy mohou vydávat jak Praha, tak i Brno a Ostrava. Blíže na stránkách MMR.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

5 min čtení

Dovolujeme si Vás pozvat na první mezinárodní konferenci o ETICS, kterou pořádá Cech pro zateplování budov ČR a Združenie pre zatepľovanie budov. […]

2 min čtení

Krátce o Cechu pro zateplování budov v dubnovém čísle časopisu Hospodářské komory ČR.

2 min čtení

Ve dnech 9. a 10. května 2024 se konal 10. ročník mezinárodní konference zaměřené na ETICS v Polském městě Znin v krásném areálu bývalého […]

2 min čtení

V tomto období schválila vláda návrh novely nařízení vlády NV 163/2002 Sb.  o stavebních výrobcích. Ve smyslu této novely musí být potom u stavebního výrobku uvedeny […]