6. Evropské ETICS Fórum 19. května 2022 v Praze

Dne 19.5.2022 proběhlo v prostorách kongresového centra hotelu Pyramida v Praze 6. Evropské ETICS Fórum, pořádané Evropskou asociací pro ETICS (EAE) ve spolupráci s Cechem pro zateplování budov ČR (CZB). Tyto konference asociace EAE pořádá pravidelně co dva roky v různých evropských zemích, ale v období výrazných omezení z důvodů extrémního rozšíření onemocnění Covid 19, bylo konání těchto konferencí prezenční formou přerušeno. Jen v září 2021 se tato konference konala on – line.

Mottem 6.Evropského ETICS Fóra se stalo heslo – „Vlna renovací – s ETICS za lepší energetickou efektivitu“ a v tomto duchu se nesla i vystoupení jednotlivých přednášejících, které tvořili odborníci z evropských zemí, které mají k ETICS, jako takovému, co říci.

Celá tato jednodenní konference byla rozdělena do pěti přednáškových bloků:

  1. Uvítání a úvodní část,
  2. ETICS naplňuje Evropskou zelenou dohodu,
  3. Konstrukce a kvalita především,
  4. ETICS přispívá k udržitelnému životnímu prostředí a
  5. Shrnutí konference.

V úvodní části vystoupil s představením CZB a jeho činnosti předseda Cechu Pavel Svoboda.

Počet účastníků této jednodenní konference činil cca 130 + on line bylo cca 60 přihlášených. Prostor předsálí byl zcela zaplněn vystavujícími firmami EJOT, Rockwool, MAPEI, Caparol, LIKOV, SGCP Weber a SGCP Isover, Eurima, Klimas, EUMEPS, APU AG a TERACCO.

Konference byla jak vedením EAE, tak spolupořádajícím CZB, a hlavně účastníky hodnocena velmi pozitivně, jak z hlediska úrovně a přínosů, tak i z hlediska přítomnosti studující mládeže.

Následující den 20.5.2022 proběhl opět v prostorách kongresového centra hotelu Pyramida i Generální mítink Evropské asociace pro ETICS (EAE).

Část představenstva Cechu pro zateplování budov ČR s ředitelem Evropské asociace pro ETICS panem R. Paskerem na 6. Evropském ETICS Fóru v Praze

 

Předseda Cechu pro zateplování budov ČR P. Svoboda s prezidentem a viceprezidentkou Evropské asociace pro ETICS Jackem W. Kuligem a Z. Sternovou na 6. Evropském ETICS Fóru v Praze

 

Více k předmětnému 6. Evropskému ETICS Fóru na odkazech:

https://estav.tv/v/etics-forum-evropsky-trh-s-etics-i-pres-okolnosti-roste/

https://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=130604

 

Pro členy CZB další informace i na partnerské zóně.