6. Evropské ETICS Fórum 19. května 2022 v Praze

6. EVROPSKÉ ETICS FÓRUM

19. KVĚTNA 2022 V PRAZE.

Dne 19.5.2022, se v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida uskuteční 6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato vrcholná akce EAE je pořádána obvykle jednou za dva roky ve vybraných městech Evropy. V roce 2022, po několika odloženích z důvodů pandemie (předchozí 5. EVROPSKÉ ETICS Fórum, kterého se mnozí z vás zúčastnili bylo jen formou on-line), se tato významná mezinárodní konference bude konat v Praze a jejím spolupořadatelem je profesní sdružení Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB), jako člen EAE. Evropské sdružení pro ETICS spolu s CZB připravuje přednášky vrcholných evropských odborníků, které budou zaměřeny především na oblast energetické účinnosti ETICS v duchu motta konference:

Vlna renovací: ETICS pro energetickou účinnost!

Dále také na další témata s tím související jako např. na národní programy na podporu renovace budov pomocí ETICS, jako příklady dobré praxe v různých evropských zemích, na důležitost systémovosti ETICS, na stav standardizace v oblasti ETICS, na ETICS a cirkulární ekonomiku, na ETICS a architekturu a další.

Více na https://www.ea-etics.com/publications-events/etics-forum-2022/

Jednacím jazykem konference bude angličtina. Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.