5. ETICS Fórum

5. evropské ETICS Fórum se bude konat v Praze

 

 

 

 

 


7.12.2020

5. evropské  ETICS Fórum v Praze s premiérou vyhlášení výsledků EAE Award 2021

Dne 16.9.2021, se v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida uskuteční 5. ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE), jehož součástí je i premiérové vyhlášení vysledků EAE Award 2021, oceňující skvělé příklady energeticky úsporných a architektonicky zdařilých budov. Tato vrcholná akce EAE je pořádána obvykle jednou za dva roky ve vybraných městech Evropy. V roce 2021, po několika odloženích z důvodů pandemie, se tato významná mezinárodní konference bude konat v Praze a jejím spolupořadatelem je profesní sdružení Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB), jako člen EAE. Evropské sdružení pro ETICS připravuje přednášky vrcholných evropských odborníků, které budou zaměřeny především na:

  • renovaci budov jako na jeden z rozhodujících programů „Zelené dohody pro Evropu“ (European Green Deal), který má zajistit přechod na ekologičtější a udržitelnější ekonomiku v rámci cíle dosažení klimatické neutrality (potřeba úspornějších budov a dlouhodobé strategie jejich renovace, příklady dobré praxe při podpoře takovýchto renovací v evropských zemích, …)
  • na cirkulární ekonomiku a ETICS (snižování množství odpadu, jeho recyklovatelnost, s důrazem na trvalou udržitelnost a ekologičnost ETICS)
  • na tvorbu harmonizovaných technických specifikací pro ETICS z pohledu revize CPR a na vlastní revizi CPR (harmonizované evropské normy hEN a evropské dokumenty pro posuzování EAD související s ETICS)
  • na technický vývoj ETICS a důležitost jeho systémovosti
  • na vývoj v oblasti evropského hodnocení požární bezpečnosti fasád
  • na ETICS a architekturu, včetně vyhlášení výsledků soutěže EAE Award 2021 pro vybrané projekty ETICS z celé Evropy.

Finální znění programu konference se v současnosti připravuje.

Nová EAE Award 2021 má ukázat, že energeticky úsporné budovy a vynikající architektura mohou jít ruku v ruce, a poté představují inovativní technická, udržitelná a estetická řešení. Zdařilá řešení a jejich uvedení do praxe pomáhají rozšíření uplatnění ETICS a jsou motivující pro vlastníky budov při rozhodování o vlastní renovaci.

Informace o soutěži EAE Award 2021, termínech a podmínkách, jsou dostupné v CZ | EN nebo na webových stránkách Cechu pro zateplování budov, aktualita EAE AWARD 2021.

Přihláška je na webových stránkách EAE (www.ea-etics.com, vyberte „EAE Award-Submit application“) nebo kliknutím na tento odkaz.