výpočtový program ETICalc dle ČSN 73 2902:2020

ČSN 73 2902:2020 a výpočtový program ETICalc pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS

Od 1.1.2021 platí revidovaná norma ČSN 73 2902„Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem“.

Vydání revidované normy má dopad na postupy výpočtu a na platnost výpočtového programu ETICalc verze 1.51 (volná verze na stránkách CZB i tzv. firemní verze, které provozují někteří členové CZB jako výrobci hmoždinek, výrobci izolantů a také výrobci ETICS).

Vzniklé posunutí vydání revize normy na konec loňského roku způsobilo prakticky zrušení původně plánovaného několikaměsíčního přechodného období, kdy mělo platit ještě původní znění normy a měl být tedy dostatek času na úpravu a ověření výpočtového programu.

Neprodleně po vydání revize této normy byly zahájeny intenzivní práce na nové verzi výpočtového programu, předpokládaný termín jeho zprovoznění je polovina března. Do vydání nové verze lze využívat stávající verzi výpočtového programu ETICalc 1.51, která ve srovnání s připravovanou verzí generuje výsledky na straně bezpečné (v některých případech budou počty hmoždinek stanovené podle revidované ČSN 73 2902 nižší).

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]

2 min čtení

Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních […]

Dne 24.11.2020 vyhlásilo MPO v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Výzvu VI. programu podpory Úspory energie. […]

4 min čtení

První vyhlášení vítězů soutěže EAE AWARDS 2021 bude v Praze při příležitosti konání 5. Evropského ETICS Fóra. Nová soutěž EAE Award má […]