Dochází k prodloužení termínů výzev u dotačních titulů

Dle sdělení odboru komunikace MPO (19.3.2020), se podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu  OP PIK (Podnikání a inovace….) prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev a to s ohledem na Covid-19. Jedná se o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17.3.2020 a nepřekračuje termín 30.4.2020 a to o 30 dní. K obdobnému opatření může dojít i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020 (podrobněji viz stránky MPO… / rozcestník/ pro média/ tiskové zprávy).

Dále, s ohledem na Covid-19, prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR (info 16.3.2020) všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka termíny pro doručení podkladů  k žádostem  do 30.6.2020. Tato změna se týká podkladů doručovaných při podání žádosti, dokládání realizace či na základě výzvy k doplnění (podrobněji viz stránky NZÚ – aktuality).

Ve všeobecnosti lze předpokládat, že může dojít k prodlužování i u dalších dotačních titulů.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 24.11.2022 proběhla členská schůze Cechu, konaná v Kongresovém centru Průhonice. Členská schůze zhodnotila výsledky hospodaření Cechu za období 01-09 r.2022.Velice kladně […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]