Dochází k prodloužení termínů výzev u dotačních titulů

Dle sdělení odboru komunikace MPO (19.3.2020), se podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu  OP PIK (Podnikání a inovace….) prodlouží lhůta pro podání žádostí a rovněž další termíny výzev a to s ohledem na Covid-19. Jedná se o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17.3.2020 a nepřekračuje termín 30.4.2020 a to o 30 dní. K obdobnému opatření může dojít i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020 (podrobněji viz stránky MPO… / rozcestník/ pro média/ tiskové zprávy).

Dále, s ohledem na Covid-19, prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR (info 16.3.2020) všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka termíny pro doručení podkladů  k žádostem  do 30.6.2020. Tato změna se týká podkladů doručovaných při podání žádosti, dokládání realizace či na základě výzvy k doplnění (podrobněji viz stránky NZÚ – aktuality).

Ve všeobecnosti lze předpokládat, že může dojít k prodlužování i u dalších dotačních titulů.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

4 min čtení

CZB byla dne 5.5.2020 Hospodářskou komorou České republiky udělena kvalifikovaná autorizace v oboru 2.452 „Zateplování budov“.

V dubnu tohoto roku vydal německý cech pro izolační systémy, omítky a malty (VDPM) informační list zaměřený na způsoby spolehlivého upevnění různých vnějších […]

8 min čtení

V odkazu níže najdete dopis předsedy ČKAIT předsedovi vlády ČR týkající se předpokládaných problémů v sektoru stavebnictví po ukončení nouzového stavu a požadovaných […]

1 min čtení

V důsledku výskytu pandemie SARS CoV-2 a následné složité situace jak na území ČR, tak v okolních zemích EU, bylo rozhodnuto o zrušení této […]