Ministerstvo životního prostředí uvolňuje v současnosti z Operačního programu Životní prostředí 2 mld. korun na energeticky úsporná opatření na modernizaci stávajících neúsporných objektů škol, nemocnic, úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. V rámci uvedeného rezort také podpoří i výstavbu zcela nových budov v pasivním standardu a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné správě. Jedná se o prostředky z evropských fondů a jsou podle všeho poslední v tomto programovém období (další programovém období se bude týkat let 2021–2027). 

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 2. března 2020 do 2. března 2021.  Mezi uchazeči mohou být jak obce a města, tak státní, příspěvkové a církevní organizace, výzkumné instituce, školy či neziskový sektor.

Jedná se o dotační výzvu s číslem 146, která je vyhlášena jako nesoutěžní, ale s důrazem na technickou kvalitu předkládaných projektů a garanci reálných přínosů pro životní prostředí.

Podrobněji na stránkách Ministerstva životního prostředí

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

1 min čtení

Dne 24.11.2022 proběhla členská schůze Cechu, konaná v Kongresovém centru Průhonice. Členská schůze zhodnotila výsledky hospodaření Cechu za období 01-09 r.2022.Velice kladně […]

Cech vydal nová technická pravidla TP CZB 01-2022 Hodnocení soudržnosti podkladu ETICS zkouškou přídržnosti lepicí hmoty. Jsou určena pracovníkům odpovědným za přípravu […]

1 min čtení

Dne 19.5.2022, v kongresovém sále pražského hotelu Pyramida proběhlo  6. EVROPSKÉ ETICS Fórum, pořádané Evropským sdružením pro ETICS (EAE). Tato významná mezinárodní konference […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]