Členská schůze Cechu – volby do představenstva

Dne 11.listopadu 2021 proběhla v Kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu.

Tato schůze byla volební, kdy po proběhlém tříletém volebním období došlo k nové volbě orgánů Cechu (předsedy, místopředsedy představenstva, členů představenstva a kontrolní komise). Své funkce obhájili Ing. Svoboda jako předseda představenstva a Ing. Vymětalík jako místopředseda představenstva. Dále byli do představenstva zvoleni pánové: Mgr. Půlpytel, Ing. Dvořák, p. Trojan a Ing. Řehoř. Do kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Novák, Ing. Hladůvka a p. Fránek.

Členská schůze zhodnotila činnost Cechu za období 01-09 r. 2021 ovlivněnou tísnivou situací spojenou s epidemií COVID-19. Hlavním bodem plnění úkolů v letošním roce byla příprava a konání velkorozměrové požární zkoušky (vyhodnocení se v současné době připravuje). Nově zvolené představenstvo vyzvalo členy k podání námětů pro činnost a úkoly v roce 2022.

Na závěr Ing. Svoboda poděkoval bývalému představenstvu za dosud vykonanou práci pro Cech a popřál všem přítomným mnoho úspěchů do budoucna.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

5 min čtení

16. září 2021 se uskutečnilo 5th European ETICS Forum 2021 formou on-line konference. Zhodnocení pořadatele EAE si můžete přečíst zde   Součástí […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]

2 min čtení

Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních […]