CZB uspořádal dne 7.6.2018 v Kaiserštejnském paláci v Praze společenskou akci k příležitosti výročí 25 let od založení. Akce se vedle zástupců členů zúčastnila i řada významných hostů. Pozvání přijali v první řadě zástupci státních institucí, jejichž kompetence zasahuje do oboru zateplování – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond životního prostředí. Setkání se také zúčastnili také ředitelé zkušebních ústavů resp. certifikačních autorit, jejichž činnost má vliv na kvalitu zateplování v ČR. Akci také aktivně podpořili zástupci podobně orientovaných asociací – Evropská asociace pro ETICS (EAE), jíž je CZB členem a Združenie pre zateplovanie budov (ZPZB), sesterská organizace na Slovensku.

Přítomnost těchto hostů velmi dobře odráží aktivity CZB za uplynulé období a kvalitní spolupráci zejména v oblasti technických předpisů. Společným cílem byla vždy snaha vytvořit co nejvyšší kvalitativní úroveň zateplování v ČR. Při rozhlédnutí do evropských zemí s tradicí kontaktního zateplování je možné konstatovat, že Česká republika je na špici nejen v produkci ETICS na obyvatele, ale i v technickém poznání a standardech kvality.

Co se za 25 let podařilo?

25 let je poměrně dlouhá doba v oblasti zateplování, které bylo v 90. letech prakticky v počátcích, aby poté zažilo vývoj a „boom“, kdy během několika let došlo k násobnému zvýšení počtu realizací kontaktního zateplení. Realita má před normami vždycky náskok a je potřeba odborně a pružně reagovat v oblasti technických předpisů a doporučení, aby se situace nevymkla kontrole, jak se tomu stalo v některých zemích jižní a východní Evropy. Nejedná pouze o regulaci ve formě závazných předpisů, ale i o technické poznání, o které se mohou opírat projektanti, soudní znalci a podobně.

Cech si od počátku uvědomoval, že pro udržení vysoké technické úrovně je třeba vytvářet prostředí, kde nehraje rozhodovací roli pouze nejnižší cena, ale kde je možné definovat kvalitu a způsoby jejího dosažení. Proto za dobu své činnosti vytvořil velké množství odborných publikací, které jsou založeny na aktuálních poznatcích. Publikace se věnují všem fázím realizace zateplení – od samotného rozhodnutí a výběru zateplovacího systému přes návrh až k samotnému provedení na stavbě. Podklady pro publikace vždy tvoří hlavně praxe odborníků Cechu, ale dále to mohou být výsledky zkoušek a studií nebo zkušenosti z vyspělých zemí (Německo, Rakousko).

S rozvojem kontaktního zateplování samozřejmě souvisí i potřeba technických i zákonných normativů. Na kvalitu a funkčnost zateplení mají vliv zejména předpisy ohledně úspory energie a dále předpisy pro ověřování výrobků (certifikaci) a požární normy. Díky odbornému zázemí se Cech postupně vypracoval na důvěryhodného partnera prakticky všech normalizačních komisí, které souvisejí s kontaktním zateplováním.

Jak se pozná kvalita?

U zateplování se pod pojmem kvalita skrývá zejména funkčnost a životnost zateplené fasády. Jde samozřejmě o to, aby zateplovací systém šetřil energii co nejdéle bez nutnosti jeho oprav a jiných investic. Nekvalitně provedené zateplení může mít životnost podstatně nižší, než byla uvažována při rozhodnutí zateplit.

V technickém světě platí, že slovo „kvalita“ má prázdný obsah, pokud není řečeno, co se tím konkrétně myslí. Nejen pro laika, ale ani pro odborníka není jednoduché stanovit parametry kvality, zvlášť u složitého výrobku, jako je zateplovací systém. Proto Cech již od roku 2001 provozuje tzv. „Kvalitativní třídu A“, což je standard kvality definovaný na základě aktuálních poznatků a uděluje se zateplovacím systémům, které splňují jasně definované požadavky na vlastnosti celého systému i jeho jednotlivých součástí (včetně požadavků na značení a technickou dokumentaci).

Osvědčení o kvalitativní třídě A je velkou oporou pro odborníky i laiky při výběru zateplovacího systému. Poskytuje solidní předpoklad dlouhodobé funkčnosti a životnosti a proto se stále více rozšiřuje do stavební praxe. Kvalitativní třída A se průběhu své existence stala nepsaným etalonem a významně se podílí na kultivaci trhu ČR. Stojí za zmínku, že osvědčení alespoň jednoho výrobku je pro výrobce podmínkou členství v CZB.

 

Jednotliví řečníci hodnotili činnost Cechu velmi pozitivně a přáli úspěch i do dalších let. Organizace je v dobré kondici a připravena řešit aktuální otázky ohledně kontaktního zateplování. Rezonujícími tématy jsou v současné době např. požární bezpečnost, kvalita součástí ETICS, vysoké tloušťky tepelné izolace, komunikace s laickou veřejností a další.

 

Zpracoval: Ing. Václav Hadrava

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

ČSN 73 2902:2020 a výpočtový program ETICalc pro stanovení počtu hmoždinek v ETICS Od 1.1.2021 platí revidovaná norma ČSN 73 2902„Vnější tepelně […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]

2 min čtení

Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních […]

Dne 24.11.2020 vyhlásilo MPO v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) Výzvu VI. programu podpory Úspory energie. […]