Cech pro zateplování budov ČR je členem aliance Zateplujeme Česko. Aliance sdružuje významné profesní organizace, jejichž členové se podílejí na renovacích a zateplování tuzemského fondu budov, včetně budov bytových. Jedná se o  výrobce izolantů (minerální vaty a polystyrenu) a výrobce zateplovacích systémů ETICS.

Členové těchto organizací svými tržními podíly pokrývají většinu tuzemského trhu. Vedle Cechu pro zateplování budov ČR patří do této aliance také Asociace výrobců minerální izolace a Sdružení EPS ČR.

Členové Aliance Zateplujeme Česko rozumí zateplování budov a jejím cílem je komfortní, zdravé a bezpečné bydlení pro všechny.

Vstup na web aliance Zateplujeme Česko