30 let CZB

30. výročí CZB je významným milníkem, který připomíná důležitou roli našeho profesního sdružení v jeho dlouholeté činnosti související se zlepšováním tepelněizolačních vlastností budov a tím i ochrany životního prostředí.

CZB slaví 30 let od založení

Cech pro zateplování budov ČR, z.s. (CZB) byl založen v r. 1993 jako profesní organizace sdružující výrobce vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), dále výrobce a dodavatele součástí a příslušenství ETICS a také odborníky v oboru. Hlavní skupinu tvoří výrobci ETICS, kteří v současnosti reprezentují více než 95% produkce v ČR. CZB sdružuje i hlavní výrobce součástí ETICS, tj. především tepelněizolačních materiálů, kotvící techniky a výztužných síťovin. Tito svými tržními podíly pokrývají rozhodující většinu tuzemského trhu.

CZB se stále angažuje v rozvoji a podpoře kvalitního zateplování budov kvalitními zateplovacími systémy ETICS a přináší nové poznatky a inovace do oboru. Jeho hlavním cílem bylo sjednotit a reprezentovat odborníky a firmy působící v oboru zateplování budov. Organizace byla vytvořena s důrazem na vzdělávání, podporu a sdílení znalostí mezi členy, stejně jako k propagaci kvalitních zateplovacích systémů pro budovy, jako účinného opatření k jejich energetické úspornosti a ochraně životního prostředí.

Od svého založení CZB rozvíjí spolupráci se státní správou a dalšími pro CZB důležitými institucemi, vzdělávacími organizacemi a odborníky v oboru zateplování budov. V neposlední řadě také i se širokou stavební veřejností. Dalšími důležitými aktivitami CZB je poskytování odborných seminářů a školení pro své členy, odborníky a veřejnost a také účasti a vystoupení na konferencích, kde se řeší aktuální témata a novinky v oblasti zateplování budov. Cech také vyvíjí a podporuje standardy, předpisy a doporučení pro kvalitní provedení zateplování budov.

CZB se také snaží zvyšovat povědomí stavební veřejnosti o důležitosti a výhodách zateplování budov. Spolupracuje s odbornou stavební veřejností a obdobnými profesními organizacemi na podpoře zvyšování energetické účinnosti budov v České republice. Členové CZB mají přístup k aktuálním informacím a odbornému poradenství v oblasti zateplování budov.

CZB si klade za cíl podporovat a zajišťovat vznik standardů a předpisů pro zateplovací systémy ETICS a pro v nich používaných materiálech a také pro správný návrh, projektovou přípravu a samotnou realizaci ETICS. Sleduje také vývoj nových technologií a trendů v oblasti energeticky úsporného stavebnictví.

CZB je autorizované profesní sdružení s autorizací v oboru ZATEPLOVÁNÍ BUDOV vydávané Hospodářskou komorou České republiky.

Snahou a cílem CZB je také stát se vyhledávaným a uznávaným partnerem v oblasti zateplování budov pomocí ETICS.

CZB je také členem European Association for ETICS (EAE), což je evropská asociace pro vnější tepelněizolační kontaktní systémy (External Thermal Insulation Composite Systems – ETICS), která sdružuje organizace a odborníky zabývající se zateplováním budov po celé Evropě.

Členství v EAE přináší CZB výhody v podobě mezinárodní spolupráce, sdílení know-how a možnosti ovlivňovat směřování a standardy ve způsobech zateplování budov ETICS na evropské úrovni. Spolupráce s EAE umožňuje CZB udržovat si přehled o nejnovějších technologiích, trendech a legislativních požadavcích v oblasti průmyslu zateplování budov ETICS.

Členství v EAE také posiluje prestiž a důvěryhodnost CZB jako profesní organizace působící v oboru zateplování budov ETICS. Společně s ostatními členy EAE CZB přispívá k rozvoji a šíření osvědčených postupů a kvalitního zateplování budov ETICS v souladu s evropskými standardy a předpisy.

Oslava 30. výročí pro pozvané proběhne 21.9.2023 v hotelu Olympik, Praha – Karlín