kvalitativni trida a

 
logo eae logo energy future

Publikace CZB

 

 

Publikace_CZB_pozar tit_list

prohlédnout publikaci

Publikace obsahuje textovou část, kde jsou uvedeny např. vybrané pojmy a definice, vymezení typů objektů z hlediska zásad řešení dle ČSN 73 0810, vymezení částí zateplovaných konstrukcí z hlediska požadavků ČSN 73 0810, vybrané požární charakteristiky stavebních výrobků, řešení vnějšího zateplení pomocí ETICS v místech předpokládaného možného působení účinků požáru ve smyslu ČSN 73 0810 atd. V grafické části jsou zpracována řešení např. oblasti založení vnějšího zateplení v oblasti stavebních a specifických otvorů atd. a to ve variantách v souladu se stanovenými požadavky požární bezpečnosti a také požadavky na provádění.

Znění publikace je odsouhlaseno PAVUS, a.s.

Publikaci je možné si prohlédnout na výše uvedeném odkazu.

Cena: 345,- Kč (včetně poštovného a DPH).


 


Pokyny pro ETICS_obalka_Str nka_1

Publikace ja zaměřena na:
 • systémovost ETICS
 • dodržování národních legislativních ustanovení a předpisů výrobce
 • přípravu pro provádění
 • zásady při provádění systému
 • projektování systému a detaily
 • Publikace také obsahuje kontrolní listy jako pomůcku pro dodržování obecných požadavků.

  CENA: 200 Kč + poštovné a balné

 

 

 

 

snizeni_spotreby_tepla_dil I._1
snizeni_spotreby_tepla_dil II._1
Publikace je zaměřena na:
 • Potenciál úspor

  Přehled možností a potenciál úspor zateplením stěn bytových objektů v ČR včetně způsobů jejich dosažení

 • Energetickou náročnost budov

  Spotřeba energie na vytápění, požadavky a vývoj, základní informace k průkazu energetické náročnosti budovy

 • Vnější tepelně izolační systém (ETICS) a jeho výběr

  Shrnutí požadavků nejdůležitějších předpisů k výběru ETICS, výběrová hlediska

 • Provádění ETICS

  Shrnuti souvisejících normových a jiných požadavků k provádění ETICS

 • Vady a poruchy ETICS

  Názorné ukázky chyb při nesprávném výběru a provádění a jejich důsledků


 • Publikace je zaměřena na:
 • Energetickou náročnost budov

  Možnosti úspor zatepelním stěn bytových objektů v závislosti na druhu objektu a době výstavby

 • Malý atlas tepelných mostů

  Poznatky o tepelných mostech při zateplování budov pomocí ETICS

 • Požární bezpečnost

  Přehled požadavků pro zateplování budov pomocí ETICS v souvislosti s nejnovějšími normovými požadavky z hlediska požární bezpečnosti


 •  

   

  sbornik_technikych_pravidel_TP CZB 2007_1

  kriteria_pro_kvalitativni_tridy_1

  technicky_dozor_stavebnika_1
   

    Uvedené publikace lze objednat u tajemníka CZB Ing. Straširybky na czb@czb.cz .