IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

18. 12. 2018

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

„Těší mě, že IROP dosahuje tak dobrých výsledků, které svědčí o tom, že je program dobře připraven a spravován. Během roku 2018 realizace IROPu významně pokročila. Bylo vyhlášeno celkem 88 výzev pro předkládání žádostí o podporu za 129 miliard korun, přijato 10 208 žádostí o podporu v objemu 136 miliard korun a vydány právní akty pro 5 574 projektů v objemu 78 miliard korun. Rozděleno je již tak 70 % finančních prostředků,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Rok 2018 je klíčový pro čerpání všech programů financovaných z evropských peněz. Je to první rok, kdy je nutné vyčerpat limit stanovený tzv. pravidlem n+3 a kdy se také posuzuje pokrok realizace programu a naplňování jeho cílů v podobě věcných a finančních milníků. V obou případech může program, který nesplní tyto podmínky, přijít o část svých prostředků. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni […]