TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019

Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenské republiky mezinárodní konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 – Navrhování stavebních konstrukcí a budov. Konference se zúčastnilo celkem 151 účastníků z celkem 5 zemí. Největší zastoupení měli účastníci ze Slovenska. Celkem bylo odpřednášeno 43 odborných příspěvků. CZB vystoupilo se dvěma příspěvky. Ing. Svoboda vystoupil s příspěvkem týkajícím se odolnosti  protažení hmoždinky v EPS s grafitovými částicemi (tzv. šedý EPS) a Ing. Vymětalík měl přednášku týkající se řešení požárně bezpečnostních požadavků při užití ETICS v ČR.

Další ročník této konference se plánuje v termínu 12. – 14.5.2021 opět na Štrbském Plese.

Sdílej článek

Další zajímavé články z rubriky

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni […]

1 min čtení

CZB

Členská schůze CZB V březnu letošního roku proběhla členská schůze Cechu v Kongresovém centru Průhonice. Členové zhodnotili činnost za rok 2018 a odsouhlasili dodatek […]