Členství v CZB a kritéria

Pokud jste výrobcem stavebních materiálů pro ETICS, realizátorem nebo expertem v tomto oboru, můžete se stát členem Cechu zateplování budov ČR, z.s.

Cech rozlišuje 3 druhy členství, o které lze žádat:

1) základní
2) přidružené
3) čestné

 

O základní členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo právnická
osoba provozující na území České republiky podnikání v oboru
zateplování budov jako:
a) výrobce systémů, dále jen „výrobce“;
b) realizátor systémů, dále jen „realizátor“;
c) projektant, architekt, energetický specialita nebo expert

O přidružené členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo
právnická osoba provozující na území České republiky podnikání
jako distributor jednotlivých součástí systémů zateplování budov.

O čestné členství se nežádá. Fyzické osobě, která není členem ani
přidruženým členem, lze za významné zásluhy v oboru zateplování
budov nebo v oborech souvisejících udělit čestné členství v Cechu
na základě předchozího souhlasu osoby s udělením čestného
členství. Čestné členství uděluje a popřípadě odnímá členská
schůze na návrh představenstva dle čl. 14.3. písm. e) stanov.

Kritéria členství v CZB (2013)

Kodex kvality a profesní etiky členů CZB

Pro bližší informace kontaktujte tajemníka CZB.

Načerpejte inspiraci

3 min čtení

Členská schůze EAE. Ve dnech 18.6. a 19.6.2019 se konal v prostorech budovy BluePoint v Bruselu (Boulevard Auguste Reyers 80) technický výbor (Technical Commitee) […]

1 min čtení

CZB

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019 Ve dnech 22. – 24.5. 2019 se na Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách konala pod záštitou Ministerstva dopravy […]

1 min čtení

Marketingový výbor EAE. Dne 15.5.2019 proběhla v Kongresovém centru Průhonice schůze marketingového výboru EAE (Evropské sdružení pro ETICS), na kterém byla projednávána příprava […]

Aktualizace 78. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech III“ – posun data ukončení příjmu žádostí Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni […]