Členství v CZB a kritéria

Pokud jste výrobcem stavebních materiálů pro ETICS, realizátorem nebo expertem v tomto oboru, můžete se stát členem Cechu zateplování budov ČR, z.s.

Cech rozlišuje 3 druhy členství, o které lze žádat:

1) základní
2) přidružené
3) čestné

 

O základní členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo právnická
osoba provozující na území České republiky podnikání v oboru
zateplování budov jako:
a) výrobce systémů, dále jen „výrobce“;
b) realizátor systémů, dále jen „realizátor“;
c) projektant, architekt, energetický specialita nebo expert

O přidružené členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo
právnická osoba provozující na území České republiky podnikání
jako distributor jednotlivých součástí systémů zateplování budov.

O čestné členství se nežádá. Fyzické osobě, která není členem ani
přidruženým členem, lze za významné zásluhy v oboru zateplování
budov nebo v oborech souvisejících udělit čestné členství v Cechu
na základě předchozího souhlasu osoby s udělením čestného
členství. Čestné členství uděluje a popřípadě odnímá členská
schůze na návrh představenstva dle čl. 14.3. písm. e) stanov.

Kritéria členství v CZB (2013)

Kodex kvality a profesní etiky členů CZB

Pro bližší informace kontaktujte tajemníka CZB.

Načerpejte inspiraci

3 min čtení

5th European ETICS Forum 2021 se bude konat formou on-line konference a bude zahájeno 16. září 2021 v 16.30. Účast na konferenci […]

Nová verze výpočtového programu ETICalc od 26.4.2021. V souvislosti s vydáním revize normy ČSN 73 2902 pro navrhování mechanického upevnění ETICS byly provedeny změny, […]

Změna zákona č. 22/1997 Sb. zákonem č.526/2020 Sb., která vstoupila v platnost 1.1.2021, umožní zainteresovaným koncovým uživatelům bezplatný přístup k českým technickým normám a […]

2 min čtení

Dne 1.12. 2020 byly v poslanecké sněmovně schváleny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství a to v původním znění, bez senátních […]