Členství v CZB a kritéria

Pokud jste výrobcem stavebních materiálů pro ETICS, realizátorem nebo expertem v tomto oboru, můžete se stát členem Cechu zateplování budov ČR, z.s.

Cech rozlišuje 3 druhy členství, o které lze žádat:

1) základní
2) přidružené
3) čestné

 

O základní členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo právnická
osoba provozující na území České republiky podnikání v oboru
zateplování budov jako:
a) výrobce systémů, dále jen „výrobce“;
b) realizátor systémů, dále jen „realizátor“;
c) projektant, architekt, energetický specialita nebo expert

O přidružené členství v Cechu se může ucházet fyzická nebo
právnická osoba provozující na území České republiky podnikání
jako distributor jednotlivých součástí systémů zateplování budov.

O čestné členství se nežádá. Fyzické osobě, která není členem ani
přidruženým členem, lze za významné zásluhy v oboru zateplování
budov nebo v oborech souvisejících udělit čestné členství v Cechu
na základě předchozího souhlasu osoby s udělením čestného
členství. Čestné členství uděluje a popřípadě odnímá členská
schůze na návrh představenstva dle čl. 14.3. písm. e) stanov.

Kritéria členství v CZB (2013)

Kodex kvality a profesní etiky členů CZB

Pro bližší informace kontaktujte tajemníka CZB.

Načerpejte inspiraci

1 min čtení

Dne 14.2.2020 se zúčastnil zástupce CZB Ing. Pavel Svoboda, jako člen rady pro certifikaci, zasedání Rady pro certifikaci při TZÚS Praha, s.p. […]

1 min čtení

Dne 10.1.2020 byl ve Sbírce zákonů publikován dlouho očekávaný Zákon č.3 /2020 Sb. ze dne 11.12.2019, kterým se mění Zákon č. 406/2000 […]

2 min čtení

Zasedání Technických normalizačních komisí Dne 20. listopadu 2019 se konalo zasedání TNK 27 „Požární bezpečnost staveb“. V programu zasedání se kromě volby předsedy […]

2 min čtení

Dne 7.11.2019 proběhla v kongresovém centru Průhonice členská schůze Cechu pro zateplování budov ČR, z.s. Ta hodnotila věcné a finanční plnění činnosti Cechu […]