Organizační struktura

PŘEDSTAVENSTVO CECHU

 

Ing. Milan Machatka, CSc.
předseda představenstva CZB

Milan Machatka


 

Ing. Jan Loukotka

místopředseda představenstva
ČESKÝ CAPAROL, spol. s r.o.

Jan Loukotka


Členové: 

Ing. Milan Novák
MAMUT-THERM s.r.o. 

Ing. Pavel Svoboda
Svoboda S-THERMA

Pavel Svoboda


 

Ing. Jan Dvořák
EJOT CZ, s.r.o.

 

 

 

 

Kancelář cechu: 

Ing. Bohumil Straširybka
tajemník CZB

Bohumil Stra irybka


KONTROLNÍ KOMISE

Předseda:Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.
MALPEX s.r.o.


Členové:Ing. Libor Kubina, CSc.
B.I.S. - Building Insulation Systems 


 MLUVČÍ PROFESNÍCH SKUPIN

Skupina výrobců:

Skupina expertů:

Skupina přidružených členů:

Ing. Jan Loukotka
ČESKÝ CAPAROL, spol s r. o.
Ing. Pavel Svoboda
Svoboda S-THERMA
Ing. Jan Dvořák
EJOT CZ, s.r.o.

 Skupina realizátorů: