Aktuality

Tisková zpráva

19/03/2018

Dne 15. března 2018 proběhla v Kongresovém centru Průhonice – Praha členská schůze Cechu (CZB ČR z.s.). Přítomní zhodnotili výsledky hospodaření Cechu za r. 2017. Pro 2018 je třeba se soustředit hlavně na větší informovanost vůči veřejnosti a pokračovat v naplňování cílů Cechu dle odsouhlaseného plánu na r. 2018, zejména v oblasti kvalitativní třídy A, požární bezpečnosti apod. Letos tomu je právě  25 let, co byl Cech pro zateplování ČR, z.s. založen. Ing. Straširybka-tajemník Cechu.