Aktuality

Publikace "ETICS a Požární bezpečnost staveb"

13/11/2017

Cech pro zateplování budov ČR z.s. vydal novou publikaci, která je věnována problematice navrhování a provádění ETICS ve smyslu ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Publikace je grafickým doplňkem zmíněné normy a řeší i některé v normě neuvažované případy. Publikace je určena pro projektanty, technické dozory, stavební firmy a dotčenou stavební veřejnost. Bližší informace získáte v oddíle Publikace

Přejít do oddílu Publikace CZB