Aktuality

Informace pro projektanty

28/03/2017

Na webových stránkách v profesním informačním systému ČKAIT – Profesis  je zveřejněn dokument technické pomůcky TP 1.8.9 pro „NAVRHOVÁNÍ ETICS“, určený projektantům jako pomůcka pro správné navrhování a projektování ETICS.