Časopis TOB

logotob_1Časopis Tepelná ochrana budov je vydáván Cechem pro zateplování budov; ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jako dvouměsíčník již od roku 1998. Během své existence se zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací. Redakční rada, složená z řad odborníků, je garantem vhodného výběru autorů a důsledného lektorování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a objektivity publikovaných příspěvků a informací. Mimořádné vkládané odborné přílohy pak přinášejí plné znění vybraných právních předpisů, technických pravidel CZB, státních programů apod.

Časopis je určen

projektantům, architektům, stavebním inženýrům a technikům v oblasti přípravy a provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, modernizací a rekonstrukcí včetně dodatečného zateplení budov, majitelům domů a provozovatelům budov, energetickým auditorům, manažerům a technikům organizujícím provoz budov, přípravu a realizaci energeticky úsporných opatření, využívání obnovitelných zdrojů energie.

V odborných rubrikách časopis přináší informace o

 • navrhování, teoriích, průzkumech v tepelné ochraně budov
 • právních předpisech, technických normách, doporučených standardech, podpůrných a dotačních programech včetně komentářů a kritického hodnocení
 • tepelně izolačních materiálech, zateplovacích systémech a výrobcích pro stavby
 • kvalitě vnitřního prostředí budov v souvislostech
 • provádění a jakosti, vadách a poruchách, provozu budov
 • energetických úsporách, ekonomice a účinnosti úsporných opatření
 • progresivních systémech a technologiích, dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních domech
 • stavebním trhu a podnikání, makroekonomických analýzách, prognózách
 • odborných výstavách a konferencích, recenzích odborné literatury
Dále přináší
 • diskuse, polemiky a názory k aktuálním otázkám a problémům výstavby a tepelné ochrany budov
 • výtahy a výběr informací ze zahraničních časopisů a dalších materiálů

 

Časopis je možné si předplatit prostřednictvím našeho on-line formuláře.